United Kingdom Deutschland Polska

Scenariusz

Bitwa o Sturok była krwawa i brutalna, z niezliczonymi ofiarami po obydwu stronach. 

Siłom Ostarvii udało się zająć miasto i pobliskie lotnisko. Osiągnięto to z wykorzystaniem olbrzymiej siły ognia, czego skutkiem ubocznym były straty wśród ludności cywilnej i zniszczona infrastruktura miejska.

Po zajęciu wszystkich dystryktów oraz Ratusza, Ostravia przeprowadziła ukartowane wybory wyłaniając nowego burmistrza. Ustanowienie nowych władz zmusiło byłego już burmistrza do ucieczki oraz wznieciło protesty i demonstracje.

logo

Będąc skoncentrowanym na zajęciu i kontroli miasta, siły Ostravii pozostawiły sąsiadujący teren bez ochrony, pozwalając wrogim siłom okrążyć Sturok.

Oddziały Erimoru są w trakcie przegrupowania i przygotowań do odzyskania utraconego miasta. Ostravia musi przerwać pierścień, jednocześnie utrzymując Sturok w swoim posiadaniu.

Przygotuj się na Drugą Bitwę o Sturok!

Strony

Erimor

POZNAJ

erimor

Ostravia

POZNAJ

ostravia